Milieu en maatschappij

Wij vinden “duurzaam ondernemen” heel belangrijk. De ISO-14001 norm (milieumanagement) houdt ons scherp en bewust. Het milieuzorgsysteem helpt ons om de milieurisico’s in onze bedrijfsvoering te beheersen en te verminderen.

Wij maken weloverwogen keuzes op het gebied van energiegebruik, vervoer en materialen. Dat gaat veel verder dan het gebruik van milieuvriendelijke verf en het plaatsen van isolatieglas. Wij nemen de zorgen van onze opdrachtgevers weg en werken uitsluitend samen met betrouwbare en duurzaam ondernemende partners. Bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen en andere milieu- en energiebesparende maatregelen.