Waarde behouden of toevoegen
voor nu én
de toekomst

Samen werken aan het beste resultaat

/

Waar komen
we vandaan?

Als woningcorporatie biedt u goede en betaalbare woningen met aandacht voor beheersbaar en voorspelbare exploitatiekosten. Van Kooten is dé meedenkende partner die woningcorporaties strategisch kan ondersteunen en het woningbezit met vakmanschap onderhoud. De groeiende vraag van corporaties, om de totale zorg van het onderhoud over te nemen, zien wij als een uitdaging én als kans voor een langdurige samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen.  Naast het in stand houden van de woningvoorraad zoeken we samen naar de beste vormen voor woningverbetering en verduurzaming. Ondersteunt door de methodiek van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) werken we samen met de keten aan het bereiken van de meest gunstige Total Cost of Ownership voor het vastgoed van onze opdrachtgevers.

Our benefit

benefits we'll use everyday

Our money

promote financial wellbeing.

Our work

simply work admin.

Our jobs

find great people.

Wat doen we?

Als woningcorporatie biedt u goede en betaalbare woningen met aandacht voor beheersbaar en voorspelbare exploitatiekosten. Van Kooten is dé meedenkende partner die woningcorporaties strategisch kan ondersteunen en het woningbezit met vakmanschap onderhoud. De groeiende vraag van corporaties, om de totale zorg van het onderhoud over te nemen, zien wij als een uitdaging én als kans voor een langdurige samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen.  Naast het in stand houden van de woningvoorraad zoeken we samen naar de beste vormen voor woningverbetering en verduurzaming. Ondersteunt door de methodiek van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) werken we samen met de keten aan het bereiken van de meest gunstige Total Cost of Ownership voor het vastgoed van onze opdrachtgevers.

 • Planmatig onderhoud
 • Resultaatgericht Samenwerken (RGS)
 • Verduurzaming
  Wij verzorgen alle energetische maatregelen in en aan uw object. Glas vervangen voor hr++, dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, zonnepanelen, mechanische ventilatie en eventueel balansventilatie: wij regelen het. Bovendien plaatsen en onderhouden wij uw duurzame installaties.
 • Service onderhoud
  Wij nemen u alles uit handen wat te maken heeft met het periodiek onderhoud van uw vastgoed. Van schilderwerk tot het herstellen of vervangen van glas en van metsel- en voegwerk tot loodgieterswerk of de dakbedekking. In iedere fase zijn de bewoners ons focuspunt: wij verlagen de overlast tot het absolute minimum.
 • Advies
  Op basis van uw complexvisie denken wij mee, bepalen wij maatregelen en maken wij een onderhoudsscenario. Wij adviseren over energetische prestaties, doen vooronderzoek voor asbestrapportages en onderzoeken en adviseren inzake (beschermd) flora- en faunabeheer. Ook helpen wij u aan de benodigde 70% bewonersparticipatie bij grotere projecten.

Voor wie
werken wij?

Voor particuliere opdrachtgevers bieden wij zowel binnen- als buitenonderhoud, van schilderwerk tot houtrotreparatie, met oog voor esthetiek en trends in kleurgebruik. Als partner voor woningcorporaties streven we naar duurzaamheid en kostenbehexersing, ondersteund door strategische planning en vakmanschap, met een focus op bewonerstevredenheid en totaaloplossingen voor woningverbetering. Voor commercieel vastgoed streven we naar waardebehoud en -toevoeging met toekomstgerichte plannen voor onderhoud, renovatie en verduurzaming, terwijl we overlast minimaliseren en kwaliteit leveren. In zorginstellingen begrijpen we de unieke behoeften en passen we onze aanpak aan om zowel vastgoed als bewoners te verzorgen, met aandacht voor communicatie, planning en minimale hinder. Voor onderwijsinstellingen bieden we onderhoud zonder hinder voor lessen, met flexibele planning en uitvoering, waardoor een prettige leeromgeving behouden blijft. Bij overheidsinstellingen leveren we maatwerk voor diverse objecten, van monumenten tot gemeentehuizen, met een focus op meerjarig onderhoud en gedegen planning om aan specifieke behoeften te voldoen.

Woning corporaties
VvE
Zorg & Welzijn
Onderwijs & Overheid
Residentieel

Waar werken wij?

Voor particuliere opdrachtgevers bieden wij zowel binnen- als buitenonderhoud, van schilderwerk tot houtrotreparatie, met oog voor esthetiek en trends in kleurgebruik. Als partner voor woningcorporaties streven we naar duurzaamheid en kostenbehexersing, ondersteund door strategische planning en vakmanschap, met een focus op bewonerstevredenheid en totaaloplossingen voor woningverbetering. Voor commercieel vastgoed streven we naar waardebehoud en -toevoeging met toekomstgerichte plannen voor onderhoud, renovatie en verduurzaming, terwijl we overlast minimaliseren en kwaliteit leveren. In zorginstellingen begrijpen we de unieke behoeften en passen we onze aanpak aan om zowel vastgoed als bewoners te verzorgen, met aandacht voor communicatie, planning en minimale hinder. Voor onderwijsinstellingen bieden we onderhoud zonder hinder voor lessen, met flexibele planning en uitvoering, waardoor een prettige leeromgeving behouden blijft. Bij overheidsinstellingen leveren we maatwerk voor diverse objecten, van monumenten tot gemeentehuizen, met een focus op meerjarig onderhoud en gedegen planning om aan specifieke behoeften te voldoen.

Verhalen

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.Planmatig onderhoud

 • Aanpak
 • Werkwijze

Van Kooten is natuurlijk thuis in planmatig onderhoud. Wij houden ons aan de met elkaar gemaakte resultaatafspraken. Zo zorgen we dat doelstellingen behaald worden. Intussen zorgen we ervoor dat uw klant goed geïnformeerd is en straks weer prettig woont. Als planmatig onderhoud nodig is, is Van Kooten uw partner.

Casus

project naam:

project naam:

project naam: